cách chứng minh trực tâm

Để triệu chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm của tam giác thì tớ cần dùng khái niệm và đặc điểm trọng tâm, trực tâm nhập tam giác.

Giả sử tớ cần thiết minh chứng G là trọng tâm, H là trực tâm của ΔABC. Ta có:

Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC

Để minh chứng điểm G là trọng tâm của tam giác ABC thì tớ sử dụng một trong những 2 cách:

Bạn đang xem: cách chứng minh trực tâm

– Cách 1: Chứng minh G là uỷ thác điểm của hai tuyến phố trung tuyến nhập tam giác.

Xem thêm: hình nền điện thoại tết

– Cách 2: Chứng minh G nằm trong trung tuyến và phân tách trung tuyến theo đòi tỉ trọng 2 : 1.

Chứng minh H là trực tâm của tam giác ABC

Để minh chứng điểm H là trung trực của tam giác ABC thì ta: Chứng minh H là uỷ thác điểm của hai tuyến phố cao nhập tam giác.

Tin tức - Tags: tam giác, trọng tâm, trực tâm5 cơ hội minh chứng 3 đường thẳng liền mạch đồng quy lớp 75 cơ hội minh chứng đàng trung trực của đoạn thẳng8 cơ hội minh chứng 2 đường thẳng liền mạch tuy vậy song nhập và một mặt mày phẳngCông thức Đại số và lượng giác luyện ganh đua trung học phổ thông quốc giaMột số cách thức minh chứng Hình học tập lớp 7Các ví dụ minh chứng 3 điểm trực tiếp sản phẩm – Toán lớp 762 quy tắc dạy dỗ con cái của những người Đức