truyện đam mỹ ngược tâm

Yêu hận tình oán của địa hình trở thành tinh

Bạn đang xem: truyện đam mỹ ngược tâm

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, linh dị thần quái ác, thứ bực nhất, vui nhộn, ngược tâm, OE.

Continue reading “Yêu hận tình oán của địa hình thành tinh”

Trùm dung dịch phiện

Tác giả: AK

Thể loại: đam mỹ, nguyên vẹn sang trọng, tân tiến, thứ bực nhất, hắc ám, ngược tâm ngược thân thuộc, cường công cường thụ, niên hạ công

Continue reading “Trùm dung dịch phiện”

Tình yêu thương thế tục

Tác giả: Trì Tổng Tra

Thể loại: Hiện đại, HE, gương vỡ lại lành lặn, ôn nhu cứng cáp rạm tình công x tự động ti trầm tính tăm tối rạm tình thụ, cẩu huyết, ngược tâm

Continue reading “Tình yêu thương thế tục”

Sau khi làm thịt bị tiêu diệt người yêu

Tên gốc: 杀死恋人之后

Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư

Thể loại: Thế giới fake tưởng, ngược thân thuộc ngược tâm, phương Tây, cường cường, BE

Continue reading “Sau khi làm thịt bị tiêu diệt người yêu”

Chạy vô đêm

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: loạn dâm, tân tiến, niên thượng sở hữu cao, thứ bực nhất của công, ngược tâm, H, HE.

Continue reading “Chạy vô đêm”

Hôn anh

Xem thêm: sữa non tốt nhất hiện nay

Tác giả: Trì Dực.

Thể loại: đam mỹ, tân tiến, vùng quê, cao H, trực tiếp bẻ cong, yêu thương kể từ ánh nhìn thứ nhất, nhốt cầm-cưỡng hiếp- chống chế yêu thương, không tồn tại NTR – NP, ngược tâm, nhì mặt mũi nuông chiều nhau, đem bé nhỏ con cái (của thụ), luôn luôn giữ lại 1×1, HE.

Continue reading “Hôn anh”

Thanh ảnh

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Thể loại: ôn nhu nằm trong hạ công x băng đập giáo công ty thụ, cường cường, sống chết văn, yêu thương thì thầm (ám luyến), ngược tâm.

Continue reading “Thanh ảnh”

Tình yêu thương chính thức kể từ điều phát biểu dối

Tên khác: Nói xảo trá tinh; Mất trí lưu giữ tiên sinh gia tè dối trá tinh

Tác giả: Trương Đại Cát – 张大吉

Thể loại: Nguyên sang trọng, đam mỹ, sống chết văn, cưới trước yêu thương sau, ABO, mức giá lùng Alpha công x ngạo kiều, si tình Omega thụ, ngược tâm, HE

Continue reading “Tình yêu thương chính thức kể từ điều nói dối”

Vườn hồng của Leoches

Tác giả: dựa Tước E

Thể loại: Phương Tây thời cận kim, đam mỹ, ngược tâm, HE.

Continue reading “Vườn hồng của Leoches”

Tiêu thanh nhập nhĩ

Tác giả: 凡俗人 – Phàm tục nhân

Thể loại: cổ trang, sống chết văn, rạm tình công x rạm tình thụ, ngược tâm nhẹ nhàng, HE

Continue reading “Tiêu thanh nhập nhĩ”

Xem thêm: thông số tình yêu

Tác giả

Bình luận