9 thang 10 lienquan garena vn

VOH - Tham gia sự khiếu nại Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân nhận tiến thưởng mê hoặc và hiểu biết thêm nhiều tướng tá tướng hoặc vô Liên Quân Mobile.

Mục lục

Bạn đang xem: 9 thang 10 lienquan garena vn

 1. Đáp án đoán tướng tá Liên Quân ngày 3/11/2023
  1. Đáp án ngày 03/11 - 7h00
 2. Đáp án đoán tướng tá Liên Quân sự khiếu nại sinh nhật 7 tuổi hạc ngày một - 2/11/2023
  1. Đáp án ngày 02/11 - 19h00
  2. Đáp án ngày 02/11 - 7h00
  3. Đáp án ngày 01/11 - 07h00
 3. Đáp án sự khiếu nại demo tài đoán tướng tá Liên Quân 30 - 31/10/2023
  1. Đáp án ngày 31/10 - 19h00
  2. Đáp án ngày 31/10 - 07h00
  3. Đáp án ngày 30/10 - 19h00
  4. Đáp án ngày 30/10 - 07h00
 4. Đáp án đoán thương hiệu những tướng tá vô Liên Quân Mobile 28 - 29/10/2023
  1. Đáp án ngày 29/10 - 19h00
  2. Đáp án ngày 29/10 - 07h00
  3. Đáp án ngày 28/10 - 19h00
  4. Đáp án ngày 28/10 - 07h00
 5. Đáp án đoán thương hiệu tướng tá LQ Mobile Garena ngày 26 - 27/10/2023
  1. Đáp án ngày 27/10 - 19h00
  2. Đáp án ngày 27/10 - 07h00
  3. Đáp án ngày 26/10 - 19h00
  4. Đáp án ngày 26/10 - 07h00
 6. Thể lệ nhập cuộc Thử tài đoán tướng tá Liên Quân
 7. Hướng dẫn chơi

Sự khiếu nại Liên Quân Mobile được 7 năm tuổi hạc, Garena tổ chức triển khai sự khiếu nại kể từ 19/10 cho tới 07/11. Sự khiếu nại "Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân" tích lũy điểm thu thập nhận tiến thưởng mê hoặc. Câu căn vặn tiếp tục phân thành Suy Luận, Hình Hình ảnh và Biểu Tượng tướng tá vô Liên Quân Mobile.

Đáp án đoán tướng tá Liên Quân ngày 3/11/2023

Dưới đấy là list Đáp án Đoán Tướng Liên Quân Mobile ngày 3/11/2023  nhằm bạn cũng có thể vấn đáp Event chính xác và nắm vững vấn đề về những tướng tá vô sự khiếu nại.

Đáp án ngày 03/11 - 7h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Zephys
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: AStrid
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Ignis

Đáp án đoán tướng tá Liên Quân sự khiếu nại sinh nhật 7 tuổi hạc ngày một - 2/11/2023

Bật mí nhanh nhất có thể đáp án sự khiếu nại đoán thương hiệu vị tướng tá game Liên Quân ngày một - 2/11/2023 chính xác, gom "game thủ" đem thời cơ xoay vòng xoay suôn sẻ tích lũy điểm tích lũy: 

Đáp án ngày 02/11 - 19h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Iggy
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: Krizzix
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Y'bneth

Xem thêm:
Cách nhập code, Giftcode Liên Quân Free mới mẻ nhất
Hướng dẫn lối chơi cờ Liên Quân Mobile mang lại newbie
Khám đập ngay lập tức cơ hội cày top tướng tá Liên Quân mùa mới mẻ nhất

Đáp án ngày 02/11 - 7h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Veera
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: Sinestrea
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Helen

Đáp án ngày 01/11 - 19h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Florentino
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: Wisp
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Kaine

Đáp án ngày 01/11 - 07h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Murad
 • Đáp án Chế phỏng Hình ảnh: Maloch
 • Đáp án Chế phỏng Biểu tượng: Marja

Đáp án sự khiếu nại demo tài đoán tướng tá Liên Quân 30 - 31/10/2023

Dưới đấy là Danh sách Đáp án Sự khiếu nại Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân Mobile ngày 30 - 31/10/2023, khiến cho bạn tra cứu giúp thành phẩm đúng chuẩn của sự việc khiếu nại và thăm dò hiểu tăng về những tướng tá vô Liên Quân Mobile.

Xem thêm: ngay tan the 2

Đáp án ngày 31/10 - 19h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Ryoma
 • Đáp án Chế phỏng Hình ảnh: Preyta
 • Đáp án Chế phỏng Biểu tượng: Theta

Đáp án ngày 31/10 - 07h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Ata
 • Đáp án Chế phỏng Hình ảnh: Rourke
 • Đáp án Chế phỏng Biểu tượng: Chaugnar

Đáp án ngày 30/10 - 19h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Omega
 • Đáp án Chế phỏng Hình ảnh: Yena
 • Đáp án Chế phỏng Biểu tượng: Yorn

Đáp án ngày 30/10 - 07h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Valhein
 • Đáp án Chế phỏng Hình ảnh: Raz
 • Đáp án Chế phỏng Biểu tượng: Arum

Đáp án đoán thương hiệu những tướng tá vô Liên Quân Mobile 28 - 29/10/2023

Dưới đấy là list đáp án đoán thương hiệu những tướng tá vô sự khiếu nại Liên Quân Mobile ngày 28 - 29/10/2023, khiến cho bạn tra cứu giúp thành phẩm đúng chuẩn và thăm dò hiểu tăng về những tướng tá vô trò nghịch ngợm.

Đáp án ngày 29/10 - 19h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Aoi
 • Đáp án Chế phỏng Hình ảnh: Alice
 • Đáp án Chế phỏng Biểu tượng: Kil'Groth

Đáp án ngày 29/10 - 07h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Sinestrea
 • Đáp án Chế phỏng Hình ảnh: Volkath
 • Đáp án Chế phỏng Biểu tượng: Ata

Đáp án ngày 28/10 - 19h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Marja
 • Đáp án Chế phỏng Hình ảnh: Amily
 • Đáp án Chế phỏng Biểu tượng: Thorne

Đáp án ngày 28/10 - 07h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Bijan
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 1
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: Lorion
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Yan
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 2

Đáp án đoán thương hiệu tướng tá LQ Mobile Garena ngày 26 - 27/10/2023

Lời giải sự khiếu nại ngày 27/10/2023 mừng sinh nhật game Liên Quân như sau:

Đáp án ngày 27/10 - 19h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Joker
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 3
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: Violet
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 4
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Gildur
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 5

Đáp án ngày 27/10 - 07h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Lữ Bố
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 6
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: Liliana
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 7
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Max
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 8

Đáp án ngày 26/10 - 19h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Amily

Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 9
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: Lumburr
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 10
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Sinestrea
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 11

Đáp án ngày 26/10 - 07h00

 • Đáp án Chế phỏng Suy Luận: Roxie
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 12
 • Đáp án Chế phỏng Hình Ảnh: Mina
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 13
 • Đáp án Chế phỏng Biểu Tượng: Eland'orr
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 14

Xem thêm:
4 Cách thay đổi mật khẩu đăng nhập Liên Quân, Pass Liên quân Mobile thời gian nhanh nhất
Cách mod skin Liên Quân là gì? Mod skin Liên Quân đem bị khóa acc không?
Cách tăng đáng tin tưởng vô Liên Quân, tăng điểm thời gian nhanh nhất

Thể lệ nhập cuộc Thử tài đoán tướng tá Liên Quân

 • Thời lừa lọc ra mắt event: 19/10 - 7/11
 • Sẽ đem những thắc mắc được thể hiện của 3 chính sách nghịch ngợm bao hàm Suy luận, hình Hình ảnh, Biểu tượng vô mốc giờ 7h00 và 19h00 thường ngày vô thời hạn ra mắt sự kiện
 • Các “Game thủ” Lúc tiếp tục có được một lượt xoay nếu như vấn đáp đích thị thắc mắc ở từng chính sách. Các lượt xoay tiếp tục xuất hiện tại vô vòng xoay suôn sẻ và xoay thu thập điểm
 • Sẽ được trao những phần thưởng ứng với những mốc điểm tích lũy
 • Quà chỉ chính thức được trao kể từ 29/10

Hướng dẫn chơi

Chế phỏng Suy Luận:

Xem thêm: bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

 • Mỗi câu cuộc sẽ có được đấp án là tên gọi 1 tướng tá được lựa lựa chọn tình cờ, trọng trách của người sử dụng là tìm ra đúng chuẩn thương hiệu tướng tá bại liệt.
 • Bắt đầu bằng phương pháp nhập thương hiệu 1 tướng tá nhằm lấy khêu gợi ý.
 • Mỗi tướng tá đều sở hữu những dữ khiếu nại về Giới Tính, Vị Trí, Tài nguyên vẹn Lúc dùng khả năng, Khu vực vô toàn cầu Athanor, Năm trình làng, Số lượng phục trang.
 • Nếu dữ khiếu nại của tướng tá các bạn lựa chọn trùng với dữ khiếu nại của đáp án, dù hiển thị sẽ có được màu xanh da trời. Nếu dữ khiếu nại trùng một trong những phần, dù hiển thị sẽ có được gold color. Nếu dữ khiếu nại ko trung, dù hiển thị sẽ có được red color.
 • Ngoài đi ra, với dữ khiếu nại năm trình làng và con số phục trang, nếu như dữ khiếu nại ko trùng, dù hiển thị còn khiến cho các bạn xác lập thời khắc, con số là to hơn hoặc nhỏ rộng lớn trải qua chiều mũi thương hiệu.
 • Từ những dữ khiếu nại đúng/sai này, các bạn nên tư duy nhằm thăm dò đi ra được những tướng tá đúng chuẩn vô đáp án.
 • Ngoài lượt trước tiên, các bạn đem 7 lượt đoán tiếp theo sau không tính phí. Nếu không còn 7 lượt này, các bạn đem 3 thời cơ tăng lượt nên mua sắm bởi vì vàng. Khi không còn cả 10 lượt đoán, các bạn sẽ ko thể nối tiếp vấn đáp thắc mắc này.
Đáp án sự khiếu nại Thử tài Đoán Tướng Liên Quân tiên tiến nhất - Cập nhật liên tiếp 15

Chế phỏng Hình Ảnh

 • Mỗi câu cuộc đem dạng một tấm hình được phân chia nhỏ và bố trí tình cờ địa điểm những dù, trọng trách của người sử dụng là nên tìm ra thương hiệu của tướng tá chiếm hữu hình hình họa phục trang bại liệt.
 • Từ lượt 1-3, từng lượt nếu như vấn đáp sai sẽ có được khêu gợi ý dễ dàng rộng lớn cho những người nghịch ngợm, tiếp sau đó khêu gợi ý sẽ không còn thay cho thay đổi.
 • Bạn đem tổng số 7 lượt đoán thương hiệu tướng tá. Nếu không còn tiếp tục không tồn tại tăng thời cơ và các bạn sẽ ko thể nối tiếp câu vấn đáp này.

Chế phỏng Biểu Tượng

 • Mỗi câu cuộc đem dạng một chuỗi những hình tượng được ẩn lấp liếm, trọng trách của người sử dụng là nên tìm ra cái brand name của tướng tá ứng với sản phẩm hình tượng tế bào mô tả.
 • Từ lượt 1-3, từng lượt nếu như vấn đáp sai tiếp tục há đi ra thêm một hình tượng cho những người nghịch ngợm.
 • Chỉ đem tổng số 7 lượt đoán thương hiệu tướng tá. Nếu không còn tiếp tục không tồn tại tăng thời cơ và các bạn sẽ ko thể nối tiếp vấn đáp thắc mắc này.

Hãy nhập cuộc ngay lập tức "Đoán Tướng Liên Quân" nhằm hưởng thụ sự kiện và nhận tiến thưởng mê hoặc kể từ sự khiếu nại sinh nhật  7 năm tuổi Liên Quân Mobile nằm trong Garena. Và hãy nhờ rằng bám theo dõi phân mục Cuộc sinh sống số nhằm update đáp án liên tiếp về việc khiếu nại nhé