bài khấn tam bảo

Ngày ni, theo dõi phong tục luyện quán người VN ở từng toàn bộ miền tổ quốc thường niên vẫn lên đường lễ, lên đường trẩy hội ở Chùa nhằm tỏ lòng tôn kinh, ngưỡng mộ hàm ơn Tam Báo, nằm trong chư vị Hiền Thánh, Thần linh.