bếp điện từ hafele

#

 • - 25%

  Bạn đang xem: bếp điện từ hafele

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6030B Hafele 536.61.831Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6030B Hafele 536.61.831

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6030B Hafele 536.61.831

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6032B Hafele 533.09.901Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6032B Hafele 533.09.901

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6032B Hafele 533.09.901

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I772D Hafele 536.61.645Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I772D Hafele 536.61.645

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I772D Hafele 536.61.645

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ Âm 2 Vùng Nấu HC-I3732A Hafele 536.61.736Bếp Từ Âm 2 Vùng Nấu HC-I3732A Hafele 536.61.736
 • - 25%

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-IF77D Hafele 536.61.665Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-IF77D Hafele 536.61.665

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-IF77D Hafele 536.61.665

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I773D Hafele 536.01.905Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I773D Hafele 536.01.905

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I773D Hafele 536.01.905

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603B Hafele 536.61.791Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603B Hafele 536.61.791

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603B Hafele 536.61.791

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ Kết Hợp Máy Hút Mùi Hafele 536.61.655Bếp Từ Kết Hợp Máy Hút Mùi Hafele 536.61.655
 • - 25%

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6037B Hafele 536.61.801Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6037B Hafele 536.61.801

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I6037B Hafele 536.61.801

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I2732A Hafele 536.61.726Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I2732A Hafele 536.61.726

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I2732A Hafele 536.61.726

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603D Hafele 536.61.631Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603D Hafele 536.61.631

  Bếp Từ 3 Vùng Nấu HC-I603D Hafele 536.61.631

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I752B Hafele 536.61.787Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I752B Hafele 536.61.787

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I752B Hafele 536.61.787

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

  Xem thêm: phim tình cảm thái lan hay nhất 2015

 • - 25%

  Bếp Từ Âm HC-I2712A Hafele 536.61.716Bếp Từ Âm HC-I2712A Hafele 536.61.716

  Bếp Từ Âm HC-I2712A Hafele 536.61.716

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 4 Vùng Nấu HC-I604D Hafele 535.02.040Bếp Từ 4 Vùng Nấu HC-I604D Hafele 535.02.040

  Bếp Từ 4 Vùng Nấu HC-I604D Hafele 535.02.040

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603D Hafele 536.01.901Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603D Hafele 536.01.901

  Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603D Hafele 536.01.901

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I7520B Hafele 536.61.827Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I7520B Hafele 536.61.827

  Bếp Từ 2 Vùng Nấu HC-I7520B Hafele 536.61.827

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Từ Đa Vùng Nấu HC-IF60D Hafele 536.01.911Bếp Từ Đa Vùng Nấu HC-IF60D Hafele 536.01.911

  Bếp Từ Đa Vùng Nấu HC-IF60D Hafele 536.01.911

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Điện Từ HC-M772D Hafele 536.61.695Bếp Điện Từ HC-M772D Hafele 536.61.695

  Bếp Điện Từ HC-M772D Hafele 536.61.695

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603P Hafele 536.01.741Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603P Hafele 536.01.741

  Bếp Điện 3 Vùng Nấu HC-R603P Hafele 536.01.741

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 25%

  Bếp Điện 2 Vùng Nấu HC-R772D Hafele 536.61.685Bếp Điện 2 Vùng Nấu HC-R772D Hafele 536.61.685

  Bếp Điện 2 Vùng Nấu HC-R772D Hafele 536.61.685

   Khuyến mãi :
   01 Bộ nồi Inox cao cấp 6 món nấu được tất cả các loại bếp 

   01 Chảo chống dính cao cấp 
   Trị giá : 2.500.000VND, thời gian lận khuyến mãi đến hết ngày 25/04/2024

 • - 10%

  Bếp Từ Bosch PUC631BB2EBếp Từ Bosch PUC631BB2E

  Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

  Đặc điểm bếp từ Bosch PUC631BB2E :
  - Bếp từ 03 vùng nấu, lắp để âm 
  - 17 Mức công suất nấu, tổng công suất : 4.6Kw

 • - 28%

  Bếp Từ Bosch PUC61KAA5EBếp Từ Bosch PUC61KAA5E

  Bếp Từ Bosch PUC61KAA5E

  Đặc điểm bếp từ Bosch PUC61KAA5E :
  - Bếp từ 03 vùng nấu, lắp để âm 
  - 09 Mức công suất nấu, tổng công suất : 4.6Kw

 • - 25%

  Xem thêm: phim danh nhau hay nhat the gioi

  Bếp Từ Smeg SI1M7733B 536.64.081Bếp Từ Smeg SI1M7733B 536.64.081

  Bếp Từ Smeg SI1M7733B 536.64.081

  Đặc điểm bếp từ nhiều chức năng 536.64.081 :
  - Bếp từ 03 vùng nấu, lắp để âm, vùng nấu có thể mở rộng
  - Kích thước : D700 x R510 x C55mm

 • - 30%

  Bếp Từ Bosch PXY875KW1EBếp Từ Bosch PXY875KW1E

  Bếp Từ Bosch PXY875KW1E

  Đặc điểm bếp từ Bosch PXY875KW1E :
  - Bếp từ âm linh hoạt Flexinduction
  - 17 Công suất nấu ăn cho tới từng vùng nấu