cách tính diện tích hình trụ

Nếu mình muốn biết phương pháp tính diện tích S toàn phần hình trụ nhằm giải bài xích luyện, hãy tìm hiểu thêm ngay lập tức công thức và cách thức tính diện tích S toàn phần hình trụ sau đây.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình trụ

Hình trụ tròn xoe là một trong những hình trụ đem nhị lòng là hai tuyến phố tròn xoe đều bằng nhau. Diện tích toàn phần của hình trụ vị diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S của tất cả nhị lòng.

Cho hình trụ đem độ cao là h và nửa đường kính lòng là r, tớ hoàn toàn có thể dùng công thức như hình vẽ.

Diện tích xung xung quanh hình trụ

Sxq=2πrhSxq=2πrh

Diện tích 2 lối tròn xoe đáy

S2đ=2πr2(Sđ=πrspan>2)S2đ=2πr2(Sđ=πr2)

=> Diện tích toàn phần hình trụ:

Stp=2πr2+2πrh=2πr(r+h)Stp=2πr2+2πrh=2πr(r+h)

Trong đó:

  • SxqSxq là diện tích S xung xung quanh hình trụ.
  • S2đS2đ là diện tích S 2 lối tròn xoe lòng hình trụ, Sđ là diện tích S lối tròn xoe lòng.
  • StpStp là diện tích S toàn phần hình trụ.
  • ππ là hằng số ππ = 3.14159265359
  • r là nửa đường kính lối tròn xoe lòng.
  • h là độ cao hình trụ.

Bí quyết tính diện tích S toàn phần hình trụ

Để đem diện tích S toàn phần hình trụ, chúng ta chỉ việc tính tổng diện tích S lòng và diện tích S xung xung quanh tiếp sau đó nằm trong lại:

1. Trước tiên, tính diện tích S lòng hình trụ bằng phương pháp dùng công thức SđSđ

Sđ=πr2Sđ=πr2

Nếu chúng ta đem nửa đường kính r, vận dụng công thức ngay lập tức. Nếu chưa chắc chắn r, hãy lần r kể từ tài liệu và tiếp sau đó tính diện tích S lòng hình trụ.

2. Tiếp theo gót, tính diện tích S xung xung quanh hình trụ

Công thức diện tích S xung xung quanh hình trụ  Sxq=2πrhSxq=2πrh

Chiều cao thông thường được cung ứng, nửa đường kính r vẫn đem kể từ bước 1, giờ chúng ta chỉ việc tính diện tích S xung xung quanh hình trụ.

3. Cuối nằm trong, vận dụng công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ

Xem thêm: tâm lý tội phạm

Stp=2.Sđ+SxqStp=2.Sđ+Sxq

Hoặc bạn cũng có thể lần nửa đường kính r và độ cao h kể từ đòi hỏi của đề bài xích, tiếp sau đó vận dụng công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ:

Stp=2πr2+2πrh=2πr(r+h)Stp=2πr2+2πrh=2πr(r+h)

Một ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S toàn phần của hình trụ, 2 lần bán kính lòng là 10cm, và độ cao là 6cm.

Giải

Theo đề bài xích, có: h = 6cm; 2 lần bán kính lòng 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ:

Stp=2πr(r+h)=2π.5(5+6)=110π(cm2)Stp=2πr(r+h)=2π.5(5+6)=110π(cm2)

=> Vậy diện tích S toàn phần của hình trụ là 110π(cm2)110π(cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích S toàn phần của hình trụ với độ cao 7cm và diện tích S xung xung quanh là 310 (cm2)(cm2)

Giải

Theo đề bài xích, đem h = 7; Sxq=310Sxq=310

Áp dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh Sxq=2πrhSxq=2πrh

=> r=Sxq2πrh=3102π.77cmr=Sxq2πrh=3102π.77cm

Vậy SĐ=πr2=π.72=49π154cm2SĐ=πr2=π.72=49π154cm2

Xem thêm: bai hat giang sinh merry christmas

=> Diện tích toàn phần của hình trụ: Stp=2.Sđ+Sxq=2.154+310=618cm2Stp=2.SĐ+Sxq=2.154+310=618cm2

Trên trên đây nội dung bài viết vẫn share cho tới chúng ta công thức, ví dụ ví dụ về kiểu cách tính diện tích S toàn phần hình trụ. Hi vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ chúng ta làm rõ rộng lớn về kiểu cách tính diện tích S toàn phần hình trụ nhằm vận dụng đo lường cho những việc ví dụ. Chúc chúng ta trở thành công!

Nội dung được cải tiến và phát triển vị lực lượng Mytour với mục tiêu đỡ đần và tăng hưởng thụ quý khách hàng. Mọi chủ kiến góp sức nài sướng lòng contact tổng đài chuyên nghiệp sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]