cách tính hình tròn

Hình tròn trĩnh là một trong trong mỗi hình học tập giản dị nhất, được dùng rộng thoải mái vô cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường và tính toán diện tích S của một hình trụ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng một công thức giản dị dựa vào nửa đường kính của hình trụ cơ. Hãy nằm trong tìm hiểu hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó vô thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trĩnh là một trong hình học tập quan trọng được đưa đến vì thế một tụ họp những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mày phẳng, vô cơ từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình trụ một khoảng cách vì thế nửa đường kính của hình trụ cơ. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trung tâm hình trụ và ngẫu nhiên điểm này bên trên đàng viền của chính nó.

Bạn đang xem: cách tính hình tròn

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng triển khai, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình trụ là số đo diện tích S phía bên trong đàng viền của hình trụ cơ. Nó biểu thị cường độ rung rinh lưu giữ diện tích S của hình trụ bên trên mặt mày phẳng phiu. Công thức tính diện tích S hình trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình trụ.
 • r là nửa đường kính của hình trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình trụ, tớ chỉ việc nửa đường kính của hình trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình trụ là 5 centimet, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 vô công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình trụ sở hữu nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng thích hợp những công thức tính diện tích S tam giác khá đầy đủ, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có không hề ít công thức tính diện tích S hình trụ hoàn toàn có thể vận dụng vô vào quy trình học tập và tìm hiểu đi ra lời nói giải. Cùng SMIS tìm hiểu hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình trụ tại phần sau đây.

Tính diện tích S hình trụ theo dõi phân phối kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo dõi nửa đường kính, tớ dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ sở hữu nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác tấp tểnh nửa đường kính (r) của hình trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ sở hữu nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori canh ty trẻ em khai há suy nghĩ Toán học?

Tính diện tích S hình trụ theo dõi đàng kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo dõi 2 lần bán kính, tớ cần phải biết 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Sau cơ, tớ hoàn toàn có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

Bước 1: Xác tấp tểnh 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Đường kính là khoảng cách thân thuộc nhị điểm bên trên đàng viền của hình trụ và trải qua tâm của hình trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình trụ. Bán kính của hình trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ. Thay độ quý hiếm của r vô công thức A = πr^2 và đo lường và tính toán độ quý hiếm diện tích S của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ sở hữu 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác tấp tểnh 2 lần bán kính (d) của hình trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ sở hữu 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình trụ là C = 2πr, vô cơ C là chu vi, r là nửa đường kính và π là một trong hằng số được xác lập vì thế tỷ số thân thuộc chu vi và 2 lần bán kính của một hình trụ sở hữu nửa đường kính vì thế 1.

Từ cơ tớ tiếp tục tính được diện tích S hình trụ vì thế công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là một trong hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình trụ sở hữu nửa đường kính là 5 centimet.

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân)

Xem thêm: đường yên và lý dịch phong

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình trụ sở hữu nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori sở hữu gì?

Các dạng bài bác thói quen diện tích S hình trụ thân quen thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài bác thói quen diện tích S hình trụ thân quen thuộc

Dưới đó là một vài dạng bài bác luyện không xa lạ về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài bác luyện này, các bạn sẽ đã đạt được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình trụ cơ theo dõi công thức: S = πR2. Còn nếu như mang lại 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ cơ tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình trụ là 5cm, thì diện tích S của hình trụ cơ là:

Diện tích hình trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài bác luyện này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình trụ C, tuy nhiên C= 2πr. Từ cơ chúng ta cũng có thể tính được diện tích S hình trụ theo dõi công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm ra nửa đường kính r dễ dàng và đơn giản.

Ví dụ: hiểu chu vi hình trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình trụ cơ.

Ta sở hữu S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ.

Nếu các bạn sở hữu diện tích S của hình trụ, chúng ta cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ như sau:

 • r = √(A/π), vô cơ r là nửa đường kính của hình trụ và A là diện tích S của hình trụ.
 • d = 2r, vô cơ d là 2 lần bán kính của hình trụ và r là nửa đường kính của hình trụ.

Cho diện tích S của hình trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình trụ, chúng ta cũng có thể tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình trụ lúc biết diện tích S, tớ cần thiết triển khai quá trình sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình trụ và một đàng vuông góc hạn chế qua loa tâm hình trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế.

Giả sử nửa đường kính của hình trụ là r và đàng vuông góc hạn chế qua loa tâm hình trụ sở hữu chiều nhiều năm là d. Ta hoàn toàn có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế Lúc d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là một trong phần của vòng tròn trĩnh sở hữu nửa đường kính vì thế d/2. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế Lúc d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là một trong phần của vòng tròn trĩnh sở hữu nửa đường kính vì thế r và được hạn chế vì thế một hình vuông vắn có tính nhiều năm cạnh vì thế r. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong cơ, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một vài bài bác luyện về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một vài bài bác luyện về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình trụ sở hữu nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trĩnh sở hữu chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trĩnh đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình trụ sở hữu chu vi vì thế với diện tích S của một hình vuông vắn sở hữu cạnh vì thế 8 centimet. Tính diện tích S của hình trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = π x đàng kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình trụ = 64 / π ≈ đôi mươi.3718 cm
 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD sở hữu 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mày của cái đĩa CD?

Xem thêm: những biệt hiệu dễ thương

Giải:

 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện suy nghĩ mang lại trẻ em bên trên ngôi trường thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình trụ ở bên trên cùng theo với bài bác luyện ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình trụ và áp dụng vô vào học hành.

Tác giả

Bình luận