chân giò kho coca

Chân giò hầm Coca là thức ăn kỳ lạ mồm. Với thủ tục đơn giản và giản dị, ngẫu nhiên u nào thì cũng hoàn toàn có thể triển khai được tận nơi.