đam mỹ ngược thụ

Yêu hận tình thù hằn của địa hình trở thành tinh

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Bạn đang xem: đam mỹ ngược thụ

Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, linh dị thần tai quái, thứ bực nhất, vui nhộn, ngược tâm, OE.

Continue reading “Yêu hận tình thù hằn của địa hình thành tinh”

Trùm dung dịch phiện

Tác giả: AK

Thể loại: đam mỹ, vẹn toàn lịch sự, văn minh, thứ bực nhất, hắc ám, ngược tâm ngược thân ái, cường công cường thụ, niên hạ công

Continue reading “Trùm dung dịch phiện”

Tình yêu thương thế tục

Tác giả: Trì Tổng Tra

Thể loại: Hiện đại, HE, gương vỡ lại lành lặn, ôn nhu cứng cáp rạm tình công x tự động ti trầm tính tăm tối rạm tình thụ, cẩu huyết, ngược tâm

Continue reading “Tình yêu thương thế tục”

Sau Lúc thịt bị tiêu diệt người yêu

Tên gốc: 杀死恋人之后

Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư

Thể loại: Thế giới fake tưởng, ngược thân ái ngược tâm, phương Tây, cường cường, BE

Continue reading “Sau Lúc thịt bị tiêu diệt người yêu”

Chạy nhập đêm

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: loạn dâm, văn minh, niên thượng sở hữu cao, thứ bực nhất của công, ngược tâm, H, HE.

Continue reading “Chạy nhập đêm”

Xem thêm: ứng dụng dịch tiếng anh trên máy tính

Hôn anh

Tác giả: Trì Dực.

Thể loại: đam mỹ, văn minh, vùng quê, cao H, trực tiếp bẻ cong, yêu thương kể từ góc nhìn thứ nhất, nhốt cầm-cưỡng hiếp- chống chế yêu thương, không tồn tại NTR – NP, ngược tâm, nhì mặt mũi nuông chiều nhau, đem bé bỏng con cái (của thụ), luôn luôn lưu giữ 1×1, HE.

Continue reading “Hôn anh”

Thanh ảnh

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Thể loại: ôn nhu nằm trong hạ công x băng quật giáo công ty thụ, cường cường, tử sinh văn, yêu thương thì thầm (ám luyến), ngược tâm.

Continue reading “Thanh ảnh”

Tình yêu thương chính thức kể từ tiếng rằng dối

Tên khác: Nói man trá tinh; Mất trí lưu giữ tiên sinh gia đái giả dối tinh

Tác giả: Trương Đại Cát – 张大吉

Thể loại: Nguyên lịch sự, đam mỹ, tử sinh văn, cưới trước yêu thương sau, ABO, lạnh lẽo lùng Alpha công x ngạo kiều, si tình Omega thụ, ngược tâm, HE

Continue reading “Tình yêu thương chính thức kể từ tiếng nói dối”

Vườn hồng của Leoches

Tác giả: chống Tước E

Thể loại: Phương Tây thời cận kim, đam mỹ, ngược tâm, HE.

Continue reading “Vườn hồng của Leoches”

Tiêu thanh nhập nhĩ

Xem thêm: cách làm bánh rán đường bằng bột nếp

Tác giả: 凡俗人 – Phàm tục nhân

Thể loại: cổ trang, tử sinh văn, rạm tình công x rạm tình thụ, ngược tâm nhẹ nhõm, HE

Continue reading “Tiêu thanh nhập nhĩ”

Tác giả

Bình luận