in màu 2 mặt

Hiển thị toàn bộ 23 kết quả

Bạn đang xem: in màu 2 mặt

 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức năng Canon
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 13 trang đen/phút; 6.8 trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt: 
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Canon GI 70BK/ C/ M/ Y (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức năng Canon
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 13 trang đen/phút; 6.8 trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt: 
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Canon GI 70BK/ C/ M/ Y (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color đơn năng Canon
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 13 trang đen/phút; 6.8 trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt: 
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Canon GI 70BK/ C/ M/ Y (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color đơn năng Canon
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 13 trang đen/phút; 6.8 trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt: 
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Canon GI 70BK/ C/ M/ Y (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 21 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: HP 206A BK/ C/ Y/ M (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 21 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: HP 206A BK/ C/ Y/ M (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Brother
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 18 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: Brother TN-263BK/ C/ M/ Y
 • Bảo hành: 24 tháng tại điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Brother
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 18 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: Brother TN-263BK/ C/ M/ Y
 • Bảo hành: 24 tháng tại điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Brother
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 26 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Brother TN-269BK/ C/ M/ Y
 • Bảo hành: 24 tháng tại điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Brother
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 26 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Brother TN-269BK/ C/ M/ Y
 • Bảo hành: 24 tháng tại điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Brother
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 26 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Brother TN-269BK/ C/ M/ Y
 • Bảo hành: 24 tháng tại điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Brother
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 26 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Brother TN-269BK/ C/ M/ Y
 • Bảo hành: 24 tháng tại điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Canon
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: đôi mươi trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Cartridge 054 BK/ C/ Y/ M (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm dùng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Canon
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: đôi mươi trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Cartridge 054 BK/ C/ Y/ M (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm dùng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color nhiều chức Brother
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax - Duplex - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 24 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Brother TN-263BK/ C/ M/ Y (1.500 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 50 tờ
 • Bảo hành: 12 tháng tại điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color nhiều chức Brother
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax - Duplex - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 24 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Brother TN-263BK/ C/ M/ Y (1.500 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 50 tờ
 • Bảo hành: 12 tháng tại điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in laser color nhiều chức Canon
 • Chức năng chuẩn: In - Copy - Scan - Duplex - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 21 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Cartridge 054 BK/ C/ Y/ M (5.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 50 tờ
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color nhiều chức Canon
 • Chức năng chuẩn: In - Copy - Scan - Duplex - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 21 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Cartridge 054 BK/ C/ Y/ M (5.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 50 tờ
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color nhiều tác dụng HP
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax - Duplex – LAN
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 21 trang/phút
 • In hòn đảo mặt: 
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: HP 206A BK/ C/ Y/ M (5.000 trang)
 • Khay hấp thụ giấy tờ tự động hóa (ADF): Có sẵn
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm dùng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color nhiều tác dụng HP
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax - Duplex – LAN
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 21 trang/phút
 • In hòn đảo mặt: 
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: HP 206A BK/ C/ Y/ M (5.000 trang)
 • Khay hấp thụ giấy tờ tự động hóa (ADF): Có sẵn
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm dùng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Ricoh
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 20 trang/phút
 • In hòn đảo mặt: 
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Ricoh 250S B/ C/ M/ Y (1.600 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức Ricoh
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 20 trang/phút
 • In hòn đảo mặt: 
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Ricoh 250S B/ C/ M/ Y (1.600 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức năng Brother
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan - Fax - Duplex - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 35 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: BTD60BK (6.500 trang), BT5000 C/M/Y (5.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 50 tờ
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức năng Brother
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan - Fax - Duplex - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 35 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: BTD60BK (6.500 trang), BT5000 C/M/Y (5.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 50 tờ
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức Epson
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax - Duplex – WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 38 trang đen/phút, 24 trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt: Có
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Epson 001 BK (7.500 trang), C/Y/M (6.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 35 tờ
 • Bảo hành: 24 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức Epson
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax - Duplex – WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 38 trang đen/phút, 24 trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt: Có
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Epson 001 BK (7.500 trang), C/Y/M (6.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 35 tờ
 • Bảo hành: 24 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức Epson
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax - Duplex – WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 32 trang đen/phút, 22 trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt: Có
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Epson 008 BK (7.500 trang), C/Y/M (6.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 50 tờ
 • Bảo hành: 24 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức Epson
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan – Fax - Duplex – WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 32 trang đen/phút, 22 trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt: Có
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Epson 008 BK (7.500 trang), C/Y/M (6.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): 50 tờ
 • Bảo hành: 24 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức Epson
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan - Duplex - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 33 trang đen/phút, đôi mươi trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Epson 001 Ecotank (5.000 trang)
 • Bảo hành: 24 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức Epson
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan - Duplex - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 33 trang đen/phút, đôi mươi trang màu/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: Epson 001 Ecotank (5.000 trang)
 • Bảo hành: 24 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 28 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: HP 415/ 416 (2.300 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 28 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: HP 415/ 416 (2.300 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 28 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: HP 416BK/ C/ M/ Y (2.300 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 28 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: HP 416BK/ C/ M/ Y (2.300 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 30 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: HP CE270A/ CE271A/ CE272A/ CE273A (15.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 30 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: HP CE270A/ CE271A/ CE272A/ CE273A (15.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 35 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: HP 212A BK/ C/ Y/ M (19.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 35 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: HP 212A BK/ C/ Y/ M (19.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 38 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: HP 212A BK/ C/ Y/ M (19.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in laser color đơn chức HP
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 38 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN
 • Dùng mực: HP 212A BK/ C/ Y/ M (19.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in và phun color đơn năng Brother
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 35 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: BTD60BK (6.500 trang), BT5000 C/M/Y (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color đơn năng Brother
 • Khổ giấy: Tối nhiều A3
 • Tốc chừng in: 35 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: BTD60BK (6.500 trang), BT5000 C/M/Y (5.000 trang)
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức năng Brother
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 17 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: BTD60BK/ BT5000C/ BT5000M/ BT5000Y (5.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): đôi mươi tờ
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức năng Brother
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 17 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: BTD60BK/ BT5000C/ BT5000M/ BT5000Y (5.000 trang)
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): đôi mươi tờ
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ

 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức năng Brother
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan - Fax - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 17 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: BTD60BK/ BT5000C/ BT5000M/ BT5000Y
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): đôi mươi tờ
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ
 • Loại máy: Máy in và phun color nhiều chức năng Brother
 • Chức năng chuẩn: In – Copy – Scan - Fax - WiFi
 • Khổ giấy: Tối nhiều A4
 • Tốc chừng in: 17 trang/phút
 • In hòn đảo mặt:
 • Cổng gửi gắm tiếp: USB/ LAN/ WiFi
 • Dùng mực: BTD60BK/ BT5000C/ BT5000M/ BT5000Y
 • Khay hấp thụ phiên bản gốc tự động hóa (ADF): đôi mươi tờ
 • Bảo hành: 12 mon bên trên điểm sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới nhất, nguyên vẹn tem, nguyên vẹn vỏ hộp, CO/CQ