lịch diễn phòng trà we

THỨ HAI

13.05

Bạn đang xem: lịch diễn phòng trà we

Đêm Nhạc Tình Ca

VẪN HÁT LỜI TÌNH YÊU

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ BA

14.05

TUYỆT PHẨM BOLERO

CHUYẾN ĐI VỀ SÁNG

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ TƯ

15.05

Đêm Nhạc Tình Ca

CHUYỆN TÌNH YÊU

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ NĂM

16.05

" NGÀY MAI NGƯỜI TA LẤY CHỒNG "

Thành Đạt - Ôn Vĩnh Quang

THỨ SÁU

17.05

" YÊU THƯƠNG QUAY VỀ "

Nathan Lee

Khách Mời

Huyền Cadie - Mây Bae

THỨ BẢY

18.05

" NHƯ ĐÃ DẤU YÊU "

Lệ Quyên - Quang Dũng

CHỦ NHẬT

19.05

"  "

Quang Linh - Jack Long - Tuyết Nhung

THỨ HAI

20.05

Đêm Nhạc Tình Ca

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ BA

21.05

Đêm Nhạc Song Ca Bolero

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ TƯ

22.05

Đêm Nhạc Ngoại Lời Việt

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ NĂM

23.05

--

THỨ SÁU

24.05

" DUYÊN KIẾP "

Mạnh Quỳnh - Tố My

Xem thêm: phim thái lan hay nhất 2016

THỨ BẢY

25.05

" TÌNH CHẾT TRONG HỮNG HỜ "

Lệ Quyên

CHỦ NHẬT

26.05

" TRAI TÀI GÁI SẮC "

Lâm Hùng - Uyên Trang

THỨ HAI

27.05

Đêm Nhạc Tình Ca

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ BA

28.05

Đêm Nhạc Song Ca Bolero

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ TƯ

29.05

Đêm Nhạc Tác Giả Tác Phẩm

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ NĂM

30.05

--

THỨ SÁU

31.05

" TRĂM NĂM KHÔNG QUÊN "

Quang Hà

Khách Mời

Quang Đắc - Quang Thơ - Quang Hiếu

THỨ BẢY

01.06

" THÁNG 6 TRỜI MƯA "

Đàm Vĩnh Hưng

CHỦ NHẬT

02.06

--

THỨ HAI

03.06

Đêm Nhạc Tình Ca

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ BA

04.06

Đêm Nhạc Song Ca Bolero

CHUYỆN BA NGƯỜI

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ TƯ

05.06

Đêm Nhạc Ngoại Lời Việt

CA SĨ PHÒNG TRÀ

Xem thêm: bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

THỨ NĂM

06.06

--