sách nói bí mật tư duy triệu phú

Trong cuốn sách này T. Harv Eker tiếp tục bật mý những kín vì sao một số trong những người lại đạt được những thành công xuất sắc vượt lên trên bậc, được số phận ban mang đến cuộc sống đời thường đủ đầy, phong phú, trong những khi một số trong những người không giống nên chật vật, vất vả mới mẻ mang trong mình 1 cuộc sống đời thường qua loa ngày.

Bản FULL bên trên Voiz FM - Ứng dụng Podcast và Sách trình bày với hàng trăm đầu sách có tiếng, rất tốt.

Bạn đang xem: sách nói bí mật tư duy triệu phú

All Episodes

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

Xem thêm: chúa tể của những chiếc nhẫn

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

Xem thêm: khu du lịch suối tiên

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)

"Ai cũng có thể có một cuộc sống đời thường, ai ai cũng thao tác làm việc siêng năng, ai ai cũng ước mơ được thành công xuất sắc, tuy nhiên ko bao nhiêu ai như ý học tập được cơ hội suy nghĩ rất dị và tầm coi của những tỷ phú nức danh tiếp tục bật mý nhập cuốn sách độ quý hiếm này..." (Wall Street Journal)