tflat dịch văn bản

Chọn kể từ ở dù phía bên phải nhằm coi Từ điển

  curriculum
curriculum /kə'rikjuləm/

 • danh kể từ, số nhiều curricula
  • công tác giảng dạy
  • curiculum vitae
   • phiên bản lý lịch

Bạn đang xem: tflat dịch văn bản

Copy text from Web page/MS Word -> Paste here -> Translate

REASONS FOR LEARNING ENGLISH

·    It's part of the curriculum.

·    To chat with friends.

·    To find a job abroad.

·    To read English books.

Xem thêm: camera ip wifi/3g siepem s6203y

·    To understand your favourite songs.

Sao chép văn phiên bản kể từ trang web/MS Word -> Dán ở phía trên -> Dịch

·    Đó là 1 trong phần của công tác giảng dạy.

·    Để chat chit với bạn hữu.

Xem thêm: tho tinh yeu buon 4 cau

·    Tìm việc thực hiện ở quốc tế.

·    Đọc sách giờ anh.

·    Để hiểu những bài bác hát yêu thương quí của khách hàng.

 1. Copy văn phiên bản kể từ trang web, tệp tin văn phiên bản (.txt, .doc, .docx...) vô dù phía trái, lựa chọn nút "Translate" nhằm dịch.
  Lưu ý: Khi copy, định hình văn phiên bản sẽ tiến hành không thay đổi và sản phẩm dịch hiển thị theo gót phiên bản gốc.
 2. Chọn "En->Vi" hoặc "Vi->En" nhằm quy đổi dịch kể từ giờ Anh lịch sự giờ Việt và ngược lại.
 3. Khi rê con chuột hoặc sửa đổi một câu, câu ứng (trên phiên bản gốc hoặc phiên bản dịch) sẽ tiến hành lưu lại nhằm chúng ta dễ dàng so sánh.
 4. Khi tảo con chuột hoặc dịch chuyển vùng văn phiên bản, nhị hành lang cửa số của phiên bản gốc và phiên bản dịch tiếp tục nằm trong dịch gửi mặt khác.
 5. Chọn vào một trong những kể từ ngẫu nhiên vô dù phía trái nhằm coi nghĩa bên trên tự vị. Quý Khách cũng rất có thể lưu lại vào một trong những kể từ ngẫu nhiên bên trên screen và lựa chọn hình tượng kính lúp nhằm coi nghĩa bên trên tự vị.
 6. Chọn "View" để thay thế thay đổi bố cục tổng quan nhằm mục đích hiện tại thị những vùng văn phiên bản thuận tiện nhất so với chúng ta.
 7. Chọn "New" nhằm xóa những tài liệu cũ (cả phiên bản gốc và phiên bản dịch) và chính thức với phiên bản dịch mới mẻ.
  Lưu ý: Quý Khách ghi nhớ đánh dấu sản phẩm dịch (nếu cần) trước lúc bấm "New", vì thế phiên bản dịch cũ sẽ ảnh hưởng xóa ngoài screen.
 8. Chọn "Save" nhằm lưu phiên bản dịch về PC bên dưới định hình tệp tin MS. Word.