tiểu sử tiếng anh

Tiểu sử là một trong những tế bào miêu tả cụ thể về cuộc sống đời thường của một người. Nó tế bào miêu tả không chỉ có những sự khiếu nại cơ bạn dạng như dạy dỗ, việc làm, những quan hệ và cái chết; mà còn phải mô tả hưởng thụ của một người về những sự khiếu nại cuộc sống đời thường này.

Bạn đang xem: tiểu sử tiếng anh

1.

Anh ấy tiếp tục viết lách tiểu truyện về Winston Churchill.

He wrote a biography of Winston Churchill.

2.

Xem thêm: sữa rửa mặt st ives

Tôi cần thiết dò thám tiểu truyện của Coco Chanel.

I need to tát look for a biography of Coco Chanel.

Xem thêm: app kiếm tiền uy tín

Hãy nằm trong DOL phân biệt autobiography và biography nhé!

- Autobiography (tự truyện) là một trong những kiệt tác viết lách về cuộc sống và những hưởng thụ của chủ yếu người người sáng tác. Đây là một trong những mô hình viết lách tự động truyện nhưng mà người viết lách kể về cuộc sống đời thường của tôi kể từ khi sinh rời khỏi cho tới thời khắc thời điểm hiện tại. Ví dụ: Barack Obama's autobiography "Dreams from My Father" recounts his personal journey and experiences. (Tự truyện "Dreams from My Father" của Barack Obama kể lại hành trình dài và những hưởng thụ cá thể của ông.)

- Biography (tiểu sử) là một trong những kiệt tác viết lách về cuộc sống của một người không giống. Người viết lách ko cần là chủ yếu người nhưng mà kiệt tác bại liệt nói tới, nhưng mà là một trong những người không giống phân tích và viết lách về cuộc sống đời thường, trở nên tựu và những sự khiếu nại cần thiết nhập cuộc sống của những người được trần thuật. Ví dụ: "Steve Jobs: The Exclusive Biography" by Walter Isaacson provides an in-depth tài khoản of Steve Jobs' life and career. ("Steve Jobs: Tiểu sử độc quyền" của Walter Isaacson hỗ trợ một sự trần thuật cụ thể về cuộc sống đời thường và sự nghiệp của Steve Jobs.)