Chi phí cho mỗi nhấp chuột Cost-per-click (CPC)

06-09-16 adminseo 0 comment

Bạn đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cho quảng cáo google Adwords có nghĩa là bạn trả tiền cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Đối với chiến dịch đặt giá thầu CPC, bạn đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa – hay đơn giản là “CPC tối đa” – là số tiền cao nhất mà bạn muốn trả cho một cú nhấp chuột vào quảng cáo của mình (trừ khi bạn đặt điều chỉnh giá thầu hoặc sử dụng CPC nâng cao).

CPC tối đa là số tiền cao nhất bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột, nhưng thông thường bạn sẽ bị tính phí ít hơn -cũng có đôi khi ít hơn nhiều. Số tiền cuối cùng bạn bị tính phí cho một nhấp chuột đó được gọi là CPC thực tế.
Nếu bạn nhập giá thầu CPC tối đa và người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, nhấp chuột đó sẽ không tính phí bạn nhiều hơn số tiền giá thầu CPC tối đa mà bạn đã đặt.

chi-phi-cho-moi-nhap-chuot-cost-per-click-cpc

Chi phí cho mỗi nhấp chuột Cost-per-click (CPC) 

Bạn sẽ chọn giữa đặt giá thầu thủ công (bạn chọn số tiền giá thầu của mình) và đặt giá thầu tự động (cho phép Google đặt giá thầu để cố gắng nhận được nhiều nhấp chuột nhất trong phạm vi ngân sách của bạn).
Đặt giá CPC đôi khi được gọi là trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).

Giá thầu CPC tối đa là gì ? : Định nghĩa


Giá thầu mà bạn đặt để xác định số tiền cao nhất sẽ phải thanh toán cho một cú nhấp chuột lên quảng cáo của mình.


Max CPC bid


Nếu người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, nhấp chuột đó sẽ không tính phí bạn nhiều hơn giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (hoặc “CPC tối đa”) mà bạn đã đặt. Ví dụ: nếu bạn đặt giá hầu CPC tối đa 2$, bạn sẽ không bao giờ thanh toán nhiều hơn 2$ cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Số tiền thực tế bạn thanh toán được gọi là
CPC thực tế và được hiển thị trong cột “CPC trung bình” của tài khoản.


Giá thầu cao hơn thường giúp mẫu quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí quảng cáo cao hơn trên trang.


Bạn sẽ chọn giữa đặt giá thầu thủ công (bạn chọn số tiền giá thầu của mình) và đặt giá thầu tự động (bạn đặt ngân sách hàng ngày mục tiêu và hệ thống AdWords tự động điều chỉnh CPC tối đa của bạn, với mục tiêu làm cho bạn nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách đó). Với đặt giá thầu thủ công, bạn sẽ đặt một giá thầu CPC tối đa cho toàn bộ nhóm quảng cáo, nhưng cũng có thể đặt giá thầu khác nhau cho từ khóa riêng lẻ.


Trung Tâm Đào Tạo SEO TPHCM Uy Tín Chuyên Nghiệp Chất Lượng

Địa chỉ : 641/3 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TPHCM
Hotline : 0973 556 107
Email : daotaoseotphcm@gmail.com
Fb : facebook.com/daotaoseotphcm.edu.vn
Website : daotaoseotphcm.edu.vn

Chi phí cho mỗi nhấp chuột Cost-per-click (CPC)
5 (100%) 1 vote


Viết bài bình luận