bài cúng đêm giao thừa 2023

Văn khấn gửi gắm quá nhập ngôi nhà Giáp Thìn 2024 chuẩn chỉnh nhất

Giao quá là thời xung khắc quan trọng đặc biệt tiễn biệt năm cũ lên đường và đón năm mới tết đến cho tới. Mọi người thông thường sẵn sàng bài bác cúng gửi gắm quá nhằm giãi tỏ lòng tôn kính, chào tổ tiên về sum họp năm mới tết đến. Dưới đấy là văn khấn gửi gắm quá nhập ngôi nhà Giáp Thìn 2024 chuẩn chỉnh nhất nhưng mà MediaMart tổ hợp được.

Bạn đang xem: bài cúng đêm giao thừa 2023

1.

Mâm cúng gửi gắm quá nhập nhà

Mâm cúng gửi gắm quá nhập nhà
Mâm lễ cúng gửi gắm quá nhập nhà 

Mâm lễ cúng gửi gắm quá với những số đậm không giống nhau tùy nằm trong nhập ĐK và ý ham muốn của từng mái ấm gia đình.

Dưới đấy là một vài số đậm thường bắt gặp nhập mâm cúng gửi gắm quá nhập nhà:

  • Bánh chưng
  • Giò
  • Chả
  • Xôi gấc
  • Thịt gà luộc
  • Rượu

Sau khi sửa biên soạn mâm cúng, bày lễ lên bàn thờ tổ tiên, thắp hương thơm đoạn thì gia ngôi nhà tiếp tục triển khai phát âm văn khấn cúng gửi gắm quá nhằm chào các cụ, tổ tiên, cầu ước những điều chất lượng rất đẹp sẽ tới nhập năm mới tết đến.

2.

Văn khấn gửi gắm quá nhập ngôi nhà 1

Văn khấn gửi gắm quá nhập ngôi nhà 1

Khi triển khai bài bác cúng gửi gắm quá nhập ngôi nhà cần thiết giãi tỏ lòng trở nên kính

Nam tế bào A Di Đà Phật (Ba lần).
 

Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

• Ngài bạn dạng cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

• Ngài bạn dạng xứ Thần linh Thổ địa. Ngài quyết định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý nhập điểm này

• Các Cụ Tổ tiên nội nước ngoài chư vị tiên Linh.

Nay là giờ khắc Giao quá năm .......

Chúng con cái là :………………………………..

Ngụ bên trên :…………………………………………..

Phút Giao quá vừa phải cho tới, ni bám theo Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con cái thành ý sửa biện hương thơm hoa sản phẩm, nghi ngại lễ cung trần, kéo lên trước Án, cúng dưng Phật Thánh, hiến dâng Tôn Thần, châm nén Tâm hương thơm dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài bạn dạng cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài bạn dạng xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài quyết định Phúc Táo quân.

Ngài Phúc Đức chủ yếu Thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần.

Ngài Bản Gia Táo Quân.

Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý nhập điểm này.

Xem thêm: lời chúc sinh nhật ý nghĩa

Cúi van lơn giáng lâm trước án, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời: các cụ ông cụ bà Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, chống đôn đốc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội nước ngoài tộc chư vị hương thơm linh, cúi van lơn giáng về linh sàng thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính chào những vị Vong Linh chi phí Chủ hậu Chủ, hắn thảo phụ mộc ở nhập khu đất này, nhân tiết Giao quá, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng và ngắm nhìn Tôn Thần, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Nguyện cho tới bọn chúng con: Minh niên khang thái, vạn sự cát tường như ý. Độ cho tới bọn chúng con cái từng duyên thuận tiện, việc làm khô hanh thông. Người người được chữ bình an, mon ngày thừa hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa ko hạn ách này xâm, tám tiết với điềm tốt ứng cứu.

Dãi tấm lòng trở nên, cúi van lơn bệnh giám.

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

3.

Văn khấn gửi gắm quá nhập ngôi nhà 2

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Con kính lễ bái chín phương trời, mươi phương chư Phật, chư Phật mươi phương.

- Con kính lễ bái Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lễ bái Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu vớt nàn cứu vớt đau khổ bọn chúng sinh.

- Con kính lễ bái Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính lễ bái ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan tiền.

- Con kính lễ bái ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan tiền.

- Con kính lễ bái những ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút gửi gắm quá năm Quý Mão với năm Giáp Thìn 

Chúng con cái là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi hạc, ngụ cư bên trên số nhà: ..., ấp/khu phố: .., xã/phường …, quận/huyện/ thành phố Hồ Chí Minh …, tỉnh/thành phố …

Nhân phút linh nghiệm gửi gắm quá vừa phải cho tới, năm cũ qua loa lên đường, đón mừng năm mới tết đến, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.

Nay ngài Thái Tuế tôn thần bên trên vâng mệnh lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, bên dưới bảo lãnh hình hài tảo trừ yêu thương nghiệt. Quan cũ về triều cửa ngõ khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới nhất xuống thay cho, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín ngôi nhà bọn chúng con cái thành ý, sửa biện hương thơm hoa vật phẩm, nghi ngại lễ cung trần, kéo lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, hiến dâng tôn thần, châm nén tâm hương thơm, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương vãi, ngài bạn dạng xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chủ yếu thần, những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bạn dạng gia Táo quân, và chư vị Thần linh quản lý ở nhập xứ này, cúi van lơn giáng lâm trước án thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Nguyện cho tới tín ngôi nhà, minh niên kháng thái, vạn sự chất lượng lành lặn, tứ mùa tám tiết được chữ bình an, nhà đạo hưng long phát đạt, bách sự khô hanh thông, ngày ngày thừa hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Xem thêm: những câu thơ chúc tết

Chúng con cái cung kính tiến thủ dưng lễ phẩm, thành ý nguyện cầu. Cúi van lơn chín phương trời, mươi phương chư Phật nằm trong chư vị tôn thần bệnh giám phù trợ phù trì.

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 thứ tự, 3 lạy)

Trên đấy là bài bác cúng gửi gắm quá, văn khấn gửi gắm quá nhập ngôi nhà năm Giáp Thìn 2024 mà MediaMart tiếp tục tổ hợp lại cho tới chúng ta. Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục khiến cho bạn triển khai lễ cúng chính và chuẩn chỉnh nhất.