còn bao nhiêu ngày nữa là đến tết nguyên đán 2023

Cho tôi chất vấn là còn từng nào ngày nữa cho tới Tết Âm lịch 2023 Còn từng nào ngày nữa cho tới Tết dương lịch 2023? - Câu chất vấn của anh ấy Hiếu (An Giang)

Quy quyết định về nghỉ ngơi đầu năm mới Âm lịch 2023 và Dương lịch 2023 thế nào?

Theo cơ, quy quyết định về nghỉ ngơi Âm lịch 2023 và Dương lịch 2023 bên trên Điều 112 Sở luật Lao động 2019 như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người làm việc được nghỉ ngơi thao tác, hưởng trọn nguyên vẹn bổng trong mỗi ngày nghỉ lễ, đầu năm mới sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 mon 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng tư dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 mon 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 mon 9 dương lịch và 01 ngày ngay lập tức kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 mon 3 âm lịch).
2. Lao động là kẻ quốc tế thao tác bên trên nước ta ngoài các ngày nghỉ ngơi theo đòi quy quyết định bên trên khoản 1 Như vậy còn được nghỉ ngơi tăng 01 ngày Tết truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa và 01 ngày Quốc khánh của nước bọn họ.
3. Hằng năm, địa thế căn cứ nhập ĐK thực tiễn, Thủ tướng tá nhà nước ra quyết định rõ ràng ngày nghỉ ngơi quy quyết định bên trên điểm b và điểm đ khoản 1 Như vậy.

Còn từng nào ngày nữa cho tới tết

Bạn đang xem: còn bao nhiêu ngày nữa là đến tết nguyên đán 2023

Còn từng nào ngày nữa cho tới đầu năm mới (Hình kể từ Internet)

Còn từng nào ngày nữa cho tới Tết Âm lịch 2023?

Theo cơ, Tết Âm lịch năm 2023 với ngày mùng 1 đầu năm mới chính thức vào trong ngày Chủ nhật (tức ngày 22/01/2023 dương lịch) và ngày giao phó quá tiếp tục rơi vào trong ngày 21/01/2022 dương lịch (thứ 7).

Như vậy, tính từ thời điểm ngày 22/12/2022 (ngày 29/11 âm lịch) là còn 30 ngày nữa cho tới Tết Nguyên đán, còn 29 ngày nữa sẽ tới giao phó quá âm lịch.

Phương án nghỉ ngơi tết nguyên đán 2023

*Đối với công chức, viên chức

Theo quy quyết định bên trên Điều 112 Sở luật Lao động 2019 thì người làm việc, cán cỗ, công chức, viên chức được nghỉ ngơi tết nguyên đán 05 ngày. Hằng năm, địa thế căn cứ nhập ĐK thực tiễn, Thủ tướng tá nhà nước ra quyết định rõ ràng ngày nghỉ ngơi. Theo cơ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng tá cả hai phương án nghỉ ngơi Tết Nguyên đán năm 2023 với công chức, viên chức như sau:

Phương án 1: Nghỉ kể từ loại 6 (ngày 20/1/2023) cho tới không còn loại 5 (ngày 26/1/2023), tức 29 mon Chạp năm Nhâm Dần cho tới không còn ngày mùng 5 mon Giêng năm Quý Mão (7 ngày liên tục).

Phương án 2: Công chức, viên chức nghỉ ngơi Tết Nguyên đán 2023 kể từ loại 7 (ngày 21/1/2023) cho tới không còn Chủ Nhật (ngày 29/1/2023), tức ngày 30 mon Chạp năm Nhâm Dần cho tới không còn ngày mùng 8 mon Giêng năm Quý Mão (9 ngày liên tục).

Xem thêm: camera ip wifi/3g siepem s6203y

*Đối với những người lao động

**Người làm việc với chính sách nghỉ ngơi 1 ngày/tuần (chủ nhật)

Phương án 1, người làm việc nghỉ ngơi Tết Âm lịch 2023 kể từ loại 6 ngày 20/01/2023 cho tới không còn loại tư ngày 25/01/2023 (tức 05 ngày)

Phương án 2, người làm việc nghỉ ngơi Tết Âm lịch 2023 kể từ loại bảy ngày 21/01/2023 cho tới không còn loại năm ngày 26/01/2023 (tức 06 ngày)

**Người làm việc với chính sách nghỉ ngơi 2 ngày/tuần (thứ 7, công ty nhật)

Phương án 1, người làm việc hoàn toàn có thể nghỉ ngơi Tết Âm lịch 2023 kể từ loại 6 ngày 20/01/2023 cho tới không còn loại năm ngày 26/01/2023 (tức 07 ngày)

Phương án 2, người làm việc hoàn toàn có thể nghỉ ngơi Tết Âm lịch 2023 kể từ loại bảy ngày 21/01/2023 cho tới không còn công ty nhật ngày 29/01/2023 (tức 09 ngày)

Xem thêm: xem phim hoat hinh viet nam

Còn từng nào ngày nữa cho tới Tết dương lịch 2023?

Tết Dương lịch 2023 tức ngày 01/01/2023. Như vậy, tính từ thời điểm ngày 21/12/2022 (ngày 28/11 âm lịch) thì còn 10 ngày nữa là cho tới Tết Dương lịch 2023.

Đối với lịch nghỉ ngơi đầu năm mới Dương lịch 2023 thì người làm việc sẽ tiến hành nghỉ ngơi đầu năm mới Dương lịch năm 2023 ngày 01/01/2023 tổng số là 2 ngày. Người làm việc sẽ tiến hành nghỉ ngơi đầu năm mới tây và hưởng trọn bổng 2 ngày. Theo cơ, lịch nghỉ ngơi đầu năm mới Dương lịch 2023 tiếp tục rớt vào công ty nhật và loại nhị tức ngày 01/01 và 02/01/2023.