công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Diện tích xung quanh

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

2. Diện tích toàn phần

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 25 centimet , chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 12 = 960 \((cm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 \((cm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

960 + 375 x 2 = 1710 \((cm^2)\)

Ví dụ 2: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 7,6 dm , chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(7,6 + 4,8) x 2 x 2,5 = 62 \((dm^2)\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7,6 x 4,8 = 36,48 \((dm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 + 36,48 x 2 = 134,96 \((dm^2)\)

Ví dụ 3: Một kiểu mẫu vỏ hộp vì chưng tôn (không sở hữu nắp) hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 30 centimet, chiều rộng lớn trăng tròn centimet ,

chiều cao 15 centimet. Tính diện tích S tôn dùng để làm thực hiện kiểu mẫu vỏ hộp cơ. (không tính mép hàn)

Hướng dẫn:

Diện tích xung xung quanh của kiểu mẫu vỏ hộp là:

( 30 x trăng tròn ) x 2 x 15 = 1500 \((cm^2)\)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

 30 x trăng tròn = 600 \((cm^2)\)

Diện tích tôn dùng để làm thực hiện kiểu mẫu vỏ hộp là:

Xem thêm: bai hat giang sinh merry christmas

1500 + 600 = 2100 \((cm^2)\)

Đáp số: 2100 \((cm^2)\)

Ví dụ 4: Một  kiểu mẫu vỏ hộp hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm trăng tròn centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. Quý Khách Bình dán giấy tờ red color vô những mặt mũi xung xung quanh và dán giấy tờ gold color vô nhị mặt mũi lòng của vỏ hộp cơ (chỉ dán mặt mũi ngoài). Hỏi diện tích S giấy tờ màu sắc nào là to hơn và to hơn từng nào xăng – ti -mét vuông?

Hướng dẫn:

Diện tích giấy  gold color, tức diện tích S 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 x 15) x 2 = 600 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ hỏn, tức diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( trăng tròn + 15) x 2 x 10 = 700 \((cm^2)\)

Diện tích giấy màu đỏ hỏn rộng lớn hơn diện tích giấy  gold color là:

700 – 600 = 100  \((cm^2)\)

Ví dụ 5: Một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu diện tích S xung xung quanh là 420 \(cm^2\) và sở hữu độ cao là 7cm.

Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Hướng dẫn:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng chu vi lòng nhân với độ cao nên

chu vi đáy  của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng diện tích S xung xung quanh phân chia cho tới độ cao, tớ có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

C. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 4/5 m , chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Bài 2. Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp vì chưng bìa hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 25 centimet , chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet.

Tính diện tích S bài bác dùng để làm thực hiện một chiếc vỏ hộp cơ. (không tính mép dán)

Bài 3. Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tớ ham muốn quét tước vôi vô những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống cơ. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là

bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì chưng 8 mét vuông. (chỉ quét tước bên phía trong phòng)

Bài 4. Một viên gạch ốp hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch ốp dạng

hình vỏ hộp chữ nhật tự 6 viên gạch ốp xếp trở nên.

Xem thêm: xem phim haành động mỹ

Bài 5. Một nhà máy thực hiện bánh nhớ dùng 30 000 cái vỏ hộp vì chưng bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp sở hữu lòng là một trong hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số vỏ hộp kể bên trên, hiểu được những mép tất tả dán vỏ hộp cướp khoảng tầm \(8 \over 100\) diện tích cơ sẽ tiến hành số mét vuông bìa cứng cần thiết nhằm thực hiện vỏ hộp bánh. Sau cơ tính diện tích S cần thiết nhằm thực hiện 30 000 vỏ hộp như vậy.

Học sinh học tăng các bài giảng tuần 21 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên daotaoseotphcm.edu.vn để hiểu rõ bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 21