máy tính bỏ túi tiếng anh là gì

VIETNAMESE

máy tính vứt túi

Bạn đang xem: máy tính bỏ túi tiếng anh là gì

Máy tính tiếp thu là vũ trang năng lượng điện tử rẻ mạt chi phí, nhỏ, dễ dàng địa hình dùng làm triển khai những phép tắc đo lường học tập cơ phiên bản và phức tạp.

1.

Bạn hoàn toàn có thể dùng PC tiếp thu của Shop chúng tôi nhằm tính đi ra những khoản trả nợ mỗi tháng của công ty.

You can use our pocket calculator lớn work out your monthly repayments.

Xem thêm: chúa tể của những chiếc nhẫn: sự trở về của nhà vua

2.

Chiếc PC tiếp thu này cần thiết 2 viên pin.

This pocket calculator needs two batteries.

Chúng tao nằm trong phân biệt một trong những kể từ với nghĩa tương tự động nhau vô giờ đồng hồ Anh như count, calculate, compute nha!

Xem thêm: chúa tể của những chiếc nhẫn

- count (đếm): He can read, write and count. (Thằng bé nhỏ tiếp tục hoàn toàn có thể gọi, viết lách và điểm.)

- calculate (tính toán): These instruments calculate distances precisely. (Các khí cụ này đo lường khoảng cách một cơ hội vô cùng đúng chuẩn.)

- compute (tính): The losses were computed at £5 million. (Khoản lỗ được xem là 5 triệu bảng Anh.)