tổng hai lập phương

Phòng GD&ĐT Thành phố Gia Nghĩa – Đắk Nông

  1. Trang chủ
  2. Dạy và Học
  3. Phát biểu công thức 7 hằng đẳng thức lưu niệm vì như thế lời

Lượt xem:

Bạn đang xem: tổng hai lập phương

Đọc bài bác viết


Phát biểu 7 hằng đẳng thức lưu niệm vì như thế lời 

  • Bình phương của một tổng tiếp tục vì như thế với bình phương của số loại 1 cùng theo với nhì chuyến tích của số loại nhất với số loại nhì nằm trong bình phương số loại hai
  • Bình phương của một hiệu tiếp tục vì như thế với bình phương của số loại 1 trừ gấp đôi tích số loại nhất với số thứ hai cùng theo với bình phương số thứ hai.
  • Hiệu của 2 bình phương tiếp tục vì như thế với tích của tổng 2 số với hiệu 2 số.
  • Lập phương của một tổng tiếp tục vì như thế lập phương số loại 1 + 3 chuyến tích bình phương số loại 1 với số thứ hai + 3 chuyến tích số loại 1 với bình phương số thứ hai + lập phương số thứ hai.
  • Lập phương của một tổng tiếp tục vì như thế với lập phương số loại 1 -3 chuyến tích bình phương số loại 1 với số thứ hai + 3 chuyến tích số loại 1 với bình phương số thứ hai – lập phương số thứ hai.
  • Tổng nhì lập phương tiếp tục vì như thế tích thân thích tổng 2 số với bình phương thiếu hụt của một hiệu.
  • Hiệu của 2 lập phương tiếp tục vì như thế tích thân thích hiệu nhì số với bình phương thiếu hụt của một tổng.

Bình phương của một tổng

(a + b)² = a² + 2ab + b²

Bình phương của một tổng vì như thế với bình phương của số loại nhất cùng theo với nhì chuyến tích của số loại nhất nhân với số loại nhì, cùng theo với bình phương số loại hai

Bình phương của một hiệu

(a – b)² = a² – 2ab + b²

Bình phương một hiệu vì như thế với bình phương số loại nhất trừ chuồn nhì chuyến tích của số loại nhất nhân số loại nhì tiếp sau đó nằm trong bình phương với số loại nhì.

Hiệu nhì bình phương

a² – b² = (a – b)(a + b)

Hiệu nhì bình phương nhì số tiếp tục vì như thế với tổng nhì số cơ nhân với hiệu nhì số cơ.

Xem thêm: loa soundbar 2.1ch jbl sb150

Lập phương của một tổng

(a + b)³ = A³ + 3a²b + 3ab² + b³

Lập phương của một tổng nhì số vì như thế với lập phương của số loại nhất cùng theo với thân phụ chuyến tích bình phương số loại nhất nhân số loại nhì cùng theo với thân phụ chuyến tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhì cùng theo với lập phương số loại nhì.

Lập phương của một hiệu

(a – b)³ = a³ – 3a²b + 3ab² – b³

Lập phương của một hiệu nhì số tiếp tục vì như thế với lập phương của số loại nhất trừ chuồn thân phụ chuyến tích bình phương của số loại nhất nhân với số loại nhì cùng theo với thân phụ chuyến tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhì trừ chuồn lập phương số loại hai

Tổng nhì lập phương

a³ + b³ = (a + b)(a² – ab + b² )

Tổng nhì lập phương nhì số vì như thế tổng của nhì số cơ nhân với bình phương thiếu hụt của hiệu nhì số đó

Xem thêm: phim hanh dong hai thai lan

Hiệu nhì lập phương

a³ – b³ = (a – b)(a² + ab + b²)

Hiệu nhì lập phương của nhì số vì như thế hiệu nhì số cơ nhân với bình phương thiếu hụt của tổng của nhì số cơ.

Trên đấy là thao diễn giải công thức 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ vì như thế tiếng trình bày, chúng ta hãy xem thêm nhằm hiểu và ghi nhớ rõ ràng rộng lớn công thức cần thiết này nhé. Chúc chúng ta học hành thiệt tốt