công thức hình tròn

Hình tròn trặn là một trong trong mỗi hình học tập giản dị nhất, được dùng rộng thoải mái nhập cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường và tính toán diện tích S của một hình trụ, tất cả chúng ta rất có thể dùng một công thức giản dị dựa vào nửa đường kính của hình trụ bại. Hãy nằm trong dò xét hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó nhập thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trặn là một trong hình học tập đặc trưng được đưa đến bởi vì một tụ hợp những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mày phẳng, nhập bại từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình trụ một khoảng cách bởi vì nửa đường kính của hình trụ bại. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trọng tâm hình trụ và ngẫu nhiên điểm nào là bên trên đàng viền của chính nó.

Bạn đang xem: công thức hình tròn

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng triển khai, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình trụ là số đo diện tích S bên phía trong đàng viền của hình trụ bại. Nó biểu thị cường độ lúc lắc lưu giữ diện tích S của hình trụ bên trên mặt mày bằng. Công thức tính diện tích S hình trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình trụ.
 • r là nửa đường kính của hình trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thiết 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình trụ, tớ chỉ việc nửa đường kính của hình trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình trụ là 5 centimet, tớ rất có thể tính diện tích S của hình trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 nhập công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình trụ đem nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng ăn ý những công thức tính diện tích S tam giác không thiếu, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có không ít công thức tính diện tích S hình trụ rất có thể vận dụng nhập vào quy trình học tập và dò xét rời khỏi lời nói giải. Cùng SMIS dò xét hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình trụ tại đoạn tiếp sau đây.

Tính diện tích S hình trụ theo dõi phân phối kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo dõi nửa đường kính, tớ dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thiết 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác lăm le nửa đường kính (r) của hình trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ đem nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori gom trẻ con khai cởi trí tuệ Toán học?

Tính diện tích S hình trụ theo dõi đàng kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo dõi 2 lần bán kính, tớ nên biết 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Sau bại, tớ rất có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

Bước 1: Xác lăm le 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Đường kính là khoảng cách thân thiết nhì điểm bên trên đàng viền của hình trụ và trải qua tâm của hình trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình trụ. Bán kính của hình trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ. Thay độ quý hiếm của r nhập công thức A = πr^2 và đo lường và tính toán độ quý hiếm diện tích S của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ đem 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác lăm le 2 lần bán kính (d) của hình trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ đem 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình trụ là C = 2πr, nhập bại C là chu vi, r là nửa đường kính và π là một trong hằng số được xác lập bởi vì tỷ số thân thiết chu vi và 2 lần bán kính của một hình trụ đem nửa đường kính bởi vì 1.

Từ bại tớ tiếp tục tính được diện tích S hình trụ bởi vì công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là một trong hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: may do duong huyet

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trặn cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình trụ đem nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trặn cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori đem gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ thân quen thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ thân quen thuộc

Dưới đó là một số trong những dạng bài xích tập dượt thân thuộc về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích tập dượt này, các bạn sẽ đã có được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình trụ bại theo dõi công thức: S = πR2. Còn nếu như mang đến 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ bại tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình trụ là 5cm, thì diện tích S của hình trụ bại là:

Diện tích hình trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích tập dượt này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình trụ C, nhưng mà C= 2πr. Từ bại chúng ta cũng có thể tính được diện tích S hình trụ theo dõi công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên các bạn cũng rất có thể tìm kiếm được nửa đường kính r đơn giản.

Ví dụ: sành chu vi hình trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình trụ bại.

Ta đem S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ.

Nếu các bạn đem diện tích S của hình trụ, chúng ta cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ như sau:

 • r = √(A/π), nhập bại r là nửa đường kính của hình trụ và A là diện tích S của hình trụ.
 • d = 2r, nhập bại d là 2 lần bán kính của hình trụ và r là nửa đường kính của hình trụ.

Cho diện tích S của hình trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình trụ, chúng ta cũng có thể tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình trụ lúc biết diện tích S, tớ cần thiết triển khai quá trình sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình trụ và một đàng vuông góc tách qua loa tâm hình trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách.

Giả sử nửa đường kính của hình trụ là r và đàng vuông góc tách qua loa tâm hình trụ đem chiều nhiều năm là d. Ta rất có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách Khi d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trặn bị tách là một trong phần của vòng tròn trặn đem nửa đường kính bởi vì d/2. Do bại, diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách Khi d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trặn bị tách là một trong phần của vòng tròn trặn đem nửa đường kính bởi vì r và được tách bởi vì một hình vuông vắn có tính nhiều năm cạnh bởi vì r. Do bại, diện tích S của phần vòng tròn trặn bị tách là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong bại, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một số trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một số trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình trụ đem nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trặn đem chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trặn đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình trụ đem chu vi bởi vì với diện tích S của một hình vuông vắn đem cạnh bởi vì 8 centimet. Tính diện tích S của hình trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = π x đàng kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình trụ = 64 / π ≈ đôi mươi.3718 cm
 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD đem 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mày của cái đĩa CD?

Xem thêm: app nào chụp hình đẹp

Giải:

 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình trụ = π x phân phối kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện trí tuệ mang đến trẻ con bên trên ngôi trường thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình trụ ở bên trên cùng theo với bài xích tập dượt ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình trụ và áp dụng nhập vào tiếp thu kiến thức.

Tác giả

Bình luận