công thức tính hình tròn

Hình tròn trĩnh là 1 trong mỗi hình học tập giản dị và đơn giản nhất, được dùng rộng thoải mái nhập cuộc sống và những nghành nghề dịch vụ không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình tròn trụ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng một công thức giản dị và đơn giản dựa vào nửa đường kính của hình tròn trụ bại. Hãy nằm trong mò mẫm hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó nhập thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình tròn trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trĩnh là 1 hình học tập đặc trưng được đưa đến vì chưng một hội tụ những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mũi phẳng, nhập bại từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình tròn trụ một khoảng cách vì chưng nửa đường kính của hình tròn trụ bại. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trung tâm hình tròn trụ và ngẫu nhiên điểm này bên trên lối viền của chính nó.

Bạn đang xem: công thức tính hình tròn

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng tiến hành, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình tròn trụ là số đo diện tích S bên phía trong lối viền của hình tròn trụ bại. Nó biểu thị cường độ rung rinh lưu giữ diện tích S của hình tròn trụ bên trên mặt mũi phẳng phiu. Công thức tính diện tích S hình tròn trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • r là nửa đường kính của hình tròn trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình tròn trụ, tao chỉ việc nửa đường kính của hình tròn trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình tròn trụ là 5 centimet, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình tròn trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 nhập công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng phù hợp những công thức tính diện tích S tam giác rất đầy đủ, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có tương đối nhiều công thức tính diện tích S hình tròn trụ hoàn toàn có thể vận dụng nhập vào quy trình học tập và mò mẫm rời khỏi câu nói. giải. Cùng SMIS mò mẫm hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn trụ ở trong phần tiếp sau đây.

Tính diện tích S hình tròn trụ theo đòi chào bán kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo đòi nửa đường kính, tao dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác lăm le nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori canh ty con trẻ khai cởi trí tuệ Toán học?

Tính diện tích S hình tròn trụ theo đòi lối kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo đòi 2 lần bán kính, tao nên biết 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Sau bại, tao hoàn toàn có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

Bước 1: Xác lăm le 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Đường kính là khoảng cách thân thuộc nhị điểm bên trên lối viền của hình tròn trụ và trải qua tâm của hình tròn trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Bán kính của hình tròn trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ. Thay độ quý hiếm của r nhập công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác lăm le 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình tròn trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình tròn trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình tròn trụ là C = 2πr, nhập bại C là chu vi, r là nửa đường kính và π là 1 hằng số được xác lập vì chưng tỷ số thân thuộc chu vi và 2 lần bán kính của một hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính vì chưng 1.

Từ bại tao tiếp tục tính được diện tích S hình tròn trụ vì chưng công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là 1 hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: phim ma cuương thi

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình tròn trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori sở hữu gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình tròn trụ thân quen thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình tròn trụ thân quen thuộc

Dưới đó là một trong những dạng bài xích tập luyện thân thuộc về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích tập luyện này, các bạn sẽ đạt được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình tròn trụ bại theo đòi công thức: S = πR2. Còn nếu như mang lại 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ bại tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình tròn trụ là 5cm, thì diện tích S của hình tròn trụ bại là:

Diện tích hình tròn trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích tập luyện này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình tròn trụ C, nhưng mà C= 2πr. Từ bại chúng ta cũng có thể tính được diện tích S hình tròn trụ theo đòi công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm được nửa đường kính r đơn giản.

Ví dụ: sành chu vi hình tròn trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình tròn trụ bại.

Ta sở hữu S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ.

Nếu các bạn sở hữu diện tích S của hình tròn trụ, chúng ta cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ như sau:

 • r = √(A/π), nhập bại r là nửa đường kính của hình tròn trụ và A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • d = 2r, nhập bại d là 2 lần bán kính của hình tròn trụ và r là nửa đường kính của hình tròn trụ.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình tròn trụ, chúng ta cũng có thể tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình tròn trụ lúc biết diện tích S, tao cần thiết tiến hành công việc sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình tròn trụ và một lối vuông góc hạn chế qua quýt tâm hình tròn trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế.

Giả sử nửa đường kính của hình tròn trụ là r và lối vuông góc hạn chế qua quýt tâm hình tròn trụ sở hữu chiều lâu năm là d. Ta hoàn toàn có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế Lúc d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là 1 phần của vòng tròn trĩnh sở hữu nửa đường kính vì chưng d/2. Do bại, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế Lúc d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là 1 phần của vòng tròn trĩnh sở hữu nửa đường kính vì chưng r và được hạn chế vì chưng một hình vuông vắn có tính lâu năm cạnh vì chưng r. Do bại, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong bại, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một trong những bài xích tập luyện về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một trong những bài xích tập luyện về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình tròn trụ = π x chào bán kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trĩnh sở hữu chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trĩnh đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x chào bán kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình tròn trụ sở hữu chu vi vì chưng với diện tích S của một hình vuông vắn sở hữu cạnh vì chưng 8 centimet. Tính diện tích S của hình tròn trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = π x lối kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình tròn trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình tròn trụ = 64 / π ≈ trăng tròn.3718 cm
 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x chào bán kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD sở hữu 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mũi của cái đĩa CD?

Xem thêm: camera ip wifi/3g siepem s6203y

Giải:

 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x chào bán kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện trí tuệ mang lại con trẻ bên trên ngôi trường thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình tròn trụ ở bên trên cùng theo với bài xích tập luyện ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình tròn trụ và áp dụng nhập vào tiếp thu kiến thức.

Tác giả

Bình luận